Postup poukázania 2% (3%) z dnane pre fyzické osoby - zamestnancov, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ


Ak ste zamestnanec a nepodávate si
sami daňové priznanie:

 • Najneskôr do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý rok 2019 (Download tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane za r.2019);
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v miulom roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali (Tlačivá potvrdení: vysielajúca organizácia, prijímateľ dobrovoľ. činnosti ).
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2019 ( Download tlačivo: Vyhlásenie 2019 .pdf EDITOVATEĽNÉ). V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 03 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené nahor. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 26 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • V II. oddieli vyhlásenia uveďte údaje o prijímateľovi (ak nie je vypísané). V prípade VBH:
  IČO: 30810558 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje z ľava)
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Vysokoškolské biblické hnutie
  Sídlo: Legionárska
  Číslo: 2
  PSČ: 811 07
  Obec: Bratislava
 • Obidve tlačivá (Potvrdenie o dobrovoľníckej činnocti a Vyhlásenie o poukázaní) zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2020 (nezabudnite si odložiť doklad o tom, že ste Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane odovzdali, alebo zaslali na daňový úrad);
 • V mzdovej učtárni by Vám mali pomôcť pri vypĺňaní tlačív; ak nie, obráťte sa priamo na nás, radi Vám poradíme.