Postup poukázania 2% (3%) z dnane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

1.) Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

  • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť ak ste sa rozhodli pre VBH uvádzame v závere týchto pokynov.
  • Vypočítajte si:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.marca) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov (pokiaľ nemáte uhradené preddavky). Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj "Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti"!!! (Tlačivá potvrdení: vysielajúca organizácia, prijímateľ dobrovoľ. činnosti ).
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
Údaje ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať pre VBH:

IČO: 30810558 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje z ľava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Vysokoškolské biblické hnutie
Sídlo: Legionárska
Číslo: 2
PSČ: 811 07
Obec: Bratislava