Discovery project - time to talk

Týždeň anglickej konverzácie s britskými študentmi

 

VBH v spolupráci s britskými partnermi pripravuje letný anglický konverzačný projekt zameraný na:

  • výuku a precvičovanie angličtiny s rodenými Angličanmi zážitkovou formou: lekcie gramatiky, konverzácie pri čítaní biblických príbehov a tématických diskusiách, hrách, športových aktivitách, výletoch a súťažiach;

Nitrianská skupinka "Na poli politickom"

Tento semester nitrianska skupina sa rozhodla organizovať diskusie s hosťami na aktuálne témy, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Vyše sto študentov malo možnosť odpovedať na anketové otázky, cieľom ktorých bolo zistiť, čo by radi zmenili na súčasnom svete. Výsledkom bola široká databáza zaujímavých tém, v ktorých často figurovala práve politika. Preto sme v stredu 9. marca usporiadali prvú diskusiu s názvom Na poli politickom. Bolo pre nás cťou privítať hostí Igora Édera a Csabu Tolnaia, poslancov mestského zastupiteľstva v Leviciach, ktorí nám priblížili, v čom spočíva ich práca, čo obnáša a v čom vidia svoje poslanie pre mesto. Úprimne zodpovedali všetky položené otázky a dovolili nám nahliadnuť do ich súkromného i pracovného života. Na túto udalosť sme pozvali všetkých študentov obidvoch nitrianskych univerzít prostredníctvom facebooku či plagátov rozvešaných na nástenkách školských budov.

Zo zimného tréningového stretnutia VBH - OBJAVUJ vo Veľkom Slavkove

Ako členka prešovskej skupinky a účastníčka zimného tréningu VBH 2016, by som rada zdieľala radosť, ktorá mi zostala z tohtoročného stretnutia vo Veľkom Slávkove. Pre mňa je cieľom takýchto stretnutí, nadchnúť sa pre štúdium Biblie.
Už v piatok večer sme sa nadchli objavovaniam, ako je popísaný Ježiš v Janovom Evanjeliu.
V sobotu sme boli povzbudení z pasáže Mat 13, kde Ježiš hovorí podobenstvo o rozsievačovi. Mohli sme počuť, že zrno teda Božie slovo, padá do každej zo štyroch pôd. Tak ako je reálne Božie slovo v našom živote, tak je reálny aj diabol, ktorý chce slovo vziať. Reálne sú aj chvíľkovosť či strach, kedy odpadáme od slova. A reálne sú aj starosti, ktoré slovo dusia a ostávame bez „úrody“. Chceme teda byť tou dobrou pôdou a Božiemu slovu rozumieť a chápať ho, aby menilo naše životy a mohli sme byť Bohu užitoční v každej oblasti života.

O 25. konferencii VBH

Slogan „Život hodný povolania...“ vystihoval hlavnú tému výročnej 25. konferencie VBH, ktorú sme usporiadali v dňoch 23. – 25. októbra 2015 na tradičnom mieste, bývalom internáte SOUP v Liptovskom Mikuláši. Je to miesto, kde sa pravidelne konali konferencie VBH prevažne v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Pre mnohých absolventov to bolo trochu nostalgické miesto, pre súčasných študentov naopak niečo nové. Jedným z cieľov konferencie bolo, aby súčasní študenti mali možnosť zoznámiť sa a diskutovať s predchodcami svojich skupiniek VBH, ktoré sa zachovali a pokračujú v zvestovaní evanjelia počas jednotlivých generácii študentov.

Z Discovery campu 2015


V dňoch od 5. do 11. júla 2015 sme usporiadali letný anglický konverzačný tábor- "Discovery camp" ("Discover" z angličtiny- "Objav"). V rámci hodín agličtiny s britskými študentami z partnerského hnutia UCCF, mali možnosť naši študenti objavovať angličtinu a britskú kultúru.

V spoločnom štúdiu textov z Biblie mali študenti možnosť objavovať Ježiša takého akého nám ho predostierajú evanjeliá.

Z Európskeho študentského fóra v Bruseli

Koncom septembra som mala možnosť zúčastniť sa konferencie European Student Forum (ESF) v Bruseli. Spolu s ostatnými účastníkmi sme si mohli vypočuť prednášky kresťanov i ľudí z Európskej komisie na témy z oblastí ekonómie, práva, politiky i médií. Okrem toho nechýbala ani návšteva Európskeho parlamentu a účasť na interaktívnej hre, kde sme si vyskúšali, aké je to byť politikom, schvaľovať zákony a zúčastňovať sa na zasadnutiach. Som veľmi vďačná Bohu, že som mala takéto privilégium a mohla som sa zúčastniť tejto udalosti. Túto konferenciu určite odporúčam všetkým študentom ekonómie, práva, médií či politológie pretože verím, že tak ako pre mňa aj pre nich to bude veľmi veľkým prínosom do života.

Elvíra, EUBA

EFS bolo pre mňa veľmi motivujúce. Mesto bolo očarujúce a návšteva Európskeho parlamentu mi poskytla množstvo nových informácií. No najviac som vďačná za to, že som mohla spoznať skvelých ľudí s ktorými som mala možnosť viesť zaujímavé a príjemné rozhovory.

Danka, absolventka z Nitry

Poznať lepšie Ježiša, konferencia o evanjelizácii vo Varšave

3. – 5. októbra, sa skupina 7. účastníkov z VBH zúčastnila vo Varšave, na konferencii o osobnej evanjelizácii s témou: Poznať lepšie Ježiša.
Hlavnými prednášateľmi boli známa americká spisovateľka a evanjelistka Becky Manley Pippert a teológ a evanjelista Michaelom Ots z Anglicka.
Prinášame Vám svedectvo jedného zúčastníkov, Adriána s Bratislavskej skupinky VBH:
V prvom rade musím povedať, ako sa mňa osobne dotkol Pán skrze konferu.

prof. John C. Lennox: Pochovala veda Boha?

Nie je Boh iba jednoduchý spôsob ako vysvetliť zatiaľ neobjasnené javy v rôznych vedných disciplínach? Nie je iba otázkou času, kedy Boh ako "náhradná" teória bude úplne nevyhovujúca?

Prof. John C. Lennox, MA., PhD., DPhil., DSc. navštívil dňa 12. novembra 2014 Banskú Bsytricu, aby v Aule Beliana na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, prednášal o vyššie uvedených otázkach v rámci témy:

Pochováva veda Boha?

Veľký záujem a účasť niečo cez 650 ľudí, potvrdili aktuálnosť témy.

Prednášku organizovali študenti zo skupinky VBH v Banskej Bystrici v rámci projektu Ponorka v spolupráci s Katedrou teológie a katechetiky PdF UMB, Katedrou matematiky FPV UMB a Filozofickou fakultou UMB.

Mediálne prednášku podporili Rádio Regina RTVS a Rádio7.

"Konflikt nie je medzi vedou a vierou, ale medzi dvomi protichodnými myšlienkovými systémami, materialistickým na jednej strane a teistickým na strane druhej. Veda leží medzi nimi. Ku ktorému systému sa jej dôkazy prikláňajú? Venovať sa vede vyžaduje vieru v zrozumiteľnosť vesmíru, predpoklad, že vesmír je založený na poriadku, ktorý vedci môžu objavovať."

Prof. Lennox vysvetľuje dôsledky a implikácie obidvoch pohľadov pre vedu a zároveň komentuje logické chyby alebo nesprávne predpoklady či možnosti, ktoré ponúkajú predstavitelia Nového ateizmu.

Prinášame vám video aj audio záznam z prednášky, ktorý pripravili portál netlive.sk a Rádio Logos. Prenášku tmočil ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD. a vďaka jeho ochote si ju môžete vypočuť aj v slovenskom jayku. Sme veľmi radi, že sme mohli byť sprostredkovateľmi zaujímavej akcie na Univerzite Mateja Bela.