Darujte 2 % z dane pre VBH

.... môžu znamenať veľa ...

Milí priatelia,

aj v roku 2018 sa môžete sami slobodne rozhodnúť, čo urobiť s čiastkou svojich daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie, ako sa postavíte k tejto príležitosti, môže mať pre nás veľký význam.

V roku 2017, sme touto cestou získali sumu 1478,63 EUR, ktorou sme dotovali najmä anglický konverzačný tábor VBH a cesty.

Svedectvá zo zimného tréningu Reštart vo Važci

Vazec 2018Keď ma Timo zavolal na Reštart do Važca, ktorý bol organizovaný VBHčkom, moje prvé pocity boli zmiešané. Nechcelo sa mi tam ísť a ani som tam nikoho okrem Tima nepoznal. V pláne najprv bolo, že tam máme ísť zo žilinskej skupinky traja, ale nakoniec som zistil, že tam ide len Timo, tak som sa rozhodol ísť s ním. Prvý deň, keď sme tam prišli, cítil som sa medzi všetkými ako cudzí človek. Na druhý deň ráno mi Pán pomohol, aby si uvedomil, že tam vôbec nie som cudzí, ale že všetci sú mojimi bratmi a sestrami, a tak som sa nemusel cítiť neprijatý, naopak, cítil som, akoby sme boli všetci jedna veľká rodina.

AKO BOLO NA KONFERENCII EXTRÉMNE NASLEDOVANIE?

27. konferencia VBH sa uskutočnila v dňoch 16. – 17. septembra vo Veľkom Slavkove. V priestoroch Medzinárodného Evanjelického Mládežníckeho Centra (MEMC) Ichthys pre nás Pán Boh pripravil dva požehnané dni naplnené modlitbami, štúdiom Božieho Slova, chválami a osobnými svedectvami. Veľkým Božím darom bolo aj vzájomne prežívané spoločenstvo. Počas konferencie sme premýšľali nad vážnymi slovami Pána Ježiša, ktoré vyriekol niekoľko dní pred svojou smrťou  na kríži: „Kto miluje svoj život, stratí ho a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.“ (Ján 12, 25).
Program začal v sobotu ráno spoločnými modlitbami a chválami.

Môj Reštart vo Važci

Na svete je sedem miliárd ľudí. Každý jeden človek túži po láske, chce milovať, ale ešte viac, chce byť milovaný. Touto túžbou sa potvrdzuje, že všetci na svete sme si kvôli túžbe po láske rovní a taktiež rovní v slabostiach. V čase, keď sa dostávame na svoje životné dno zisťujeme, že nás nevie pochopiť ani ten najlepší kamarát. Stáva sa, že hľadáme pochopenie a pomoc inde. Našimi kamarátmi sú svetské veci,alkohol, cigarety, drogy, priateľ s výhodami... No neprinášajú títo „kamoši“ešte viacej prázdna do nášho vnútra a neubližujú nám ešte viac?

Nový e-shop kníhkupectva Jonatán

 

 

Vážení priatelia,

s radosťou si Vám dovoľujeme predstaviť náš nový e-shop http://jonatan.vbh.sk/. Je to čerstvo narodené dieťa, sme si vedomí, že nie všetko je ideálne, ale veríme, že s Vašou pomocou sa budeme stále zlepšovať. Veríme, že si nájdete a kúpite knihy alebo iný tovar, ktorý splní Vaše očakávania.

Pri príležitosti otvorenia e-shopu ponúkame ako darček prvým desiatim, ktorí si nakúpia za viac ako 15€, titul Ježiš náš osud od Wilhelma Buscha.

Zároveň nás môžete sledovať aj na Facebooku: facebook.com/knihkupectvojonatan/.

Je nám cťou s Vami spolupracovať, tešíme sa na Vás.

Váš Jonatán

Mission week v Prahe

NĚCO VÍC NEŽ... kresťanský festival, ktorý sa uskutočnil v Prahe 7.11.2016 – 10.11. 2016 bol skutočne viac než len festival. Pripravovali ho ľudia z UKH(Univerzitného kresťanského hnutia), čo predstavuje české VBH. Podujali sa na to už tretí rok. Osobne som mala možnosť zapojiť sa do festivalu 9.11.2016 a 10.11. 2016.

Ako bolo na 26. konferencii VBH


Tohtoročná 26. konferencia VBH sa konala v dňoch 21. – 23. októbra vo Veľkom Slavkove. Zišli sme sa v úzkom kruhu a vďaka Bohu za to, prevažnú väčšinu účastníkov tvorili študenti, ktorí túžia po Kristovi a práci pre Neho. Témou nás prevádzal Peter Hrubo zo Žiliny, ktorý v minulosti pracoval pre VBH a v súčasnosti vedie tím pracovníkov a misionárov TC Kompas OZ. Hlavnou témou konferencie bolo POŠLI TO ĎALEJ. Čo je „TO“ čo máme šíriť ďalej? Čo my potrebujeme na to, aby sme šírili ďalej Kristovo posolstvo? Rečník svoje prednášky postavil na základoch Matúšovho evanjelia 28:16-20.

Discovery project - time to talk, alebo ako bolo na letnom pobyte VBH 2016

 

"Tento tábor mi ukázal kto je to skutočne Boh a čo urobil pre mňa osobne. Taktiež že ja už nemusím platiť za svoje hriechy, pretože všetko za mňa urobil On. Stačí len oddať sa na cestu v Jeho stopách a nasledovať Ho. Na tábore bolo takisto veľa super ľudí. Dúfam, že budem mať príležitosť zúčastniť sa tohto tábora aj na budúci rok."

(Študent)