Pochováva veda Boha? verejná prednáška oxfordského profesora Johna C. Lennoxa

Dátum: 12. november 2014 o 17.00

Miesto: Aula Beliana, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40 v Banskej Bystrici

Organizátori: Katedra teológie a katechetiky PdF UMB, Katedra matematiky FPV UMB, Filozofická fakulta UMB v spolupráci s Projektom Ponorka študentskej skupiny Vysokoškolského biblického hnutia.

V prednáške prezentuje prof. Lennox dva protichodné systémy myslenia: materialistický (Existuje iba tento svet, hmota?) a teistický (Existuje aj niečo čo presahuje hmotu, niečo transcendentné?).

Aktuálne zahraničné konferencie pre študentov, absolventov a priateľov vysokoškolskej misie

20. - 25. septembra sa v Európskom parlamente v Bruseli, zúčastnia dve účastníčky za VBH na Európskom študentskom fóre. Veríme, že čoskoro sa so svojimi postrehmi sa podelia aj na našej stránke.

 

3. – 5. októbra, sa skupina 7. účastníkov z VBH zúčastni vo Varšave, na konferencii o osobnej evanjelizácii s témou: Poznať lepšie Ježiša. Hlavnými prednášateľmi sú známa americká spisovateľka a evanjelistka Becky Manley Pippert a teológ a evanjelista Michaelom Ots z Anglicka.

Európske študentské fórum 2014

EUSF 2012V dňoch 20. - 25. septembra 2014, IFES v spolupráci s EEA (Európska Evanjelická Aliancia) pripravujú  Európske študentské fórum v belgickom Bruseli.

Európske študentské fórum sa dotýka politiky, ekonomiky, médií a kultúry. Opäť je možnosť pre niekoľkých našich študentov, vycestovať do sídla európskeho parlamentu v Bruseli a stretnúť sa s ostatnými študentmi z Európy, ako aj politikmi európskeho parlamentu.

Vízia tohto stretnutia je vyzbrojiť študentov a mladých absolventov, aby slúžili Bohu v spoločnosti. Fórum má poskytnúť možnosť praktického učenia sa o našej zodpovednosti v budúcnosti Európy v špecifických oblastiach politiky, ekonomiky, v médiách, kultúre ako aj v práve, pri všetkom vychádzajúc z kresťanských hodnôt, svetonázoru a viery.

Na prednáškach a debatách s Dr. Petrom Payneom v Nitre

Keď je Boh dobrý, prečo existuje toľko utrpenia


V stredu 26. marca usporiadalo Vysokoškolské biblické hnutie v Nitre prednášku, ktorej rečníkom bol Dr. Peter Payne. Dr. Payne je výkonným riaditeľom Inštitútu pre hodnoverné kresťanstvo, prednáša a školí v oblasti apologetiky a evanjelizácie a o jeho vedomostiach z tejto oblasti sme sa mohli počas prednášky naozaj sami presvedčiť. Po úvodnom predstavení rečníka našimi moderátormi začal Dr. Payne rozprávať na tému „Keď je Boh dobrý, prečo existuje toľko utrpenia?”. Táto otázka je veľmi častá a azda neexistuje človek, ktorý by si ju aspoň raz v živote nepoložil. Prednáška bola koncipovaná viac filozoficky než prakticky. Nehovoril o tom, ako pomáhať ľuďom, ktorí trpia, ale o tom čo Biblia hovorí o pôvode utrpenia a pokúsil sa prostredníctvom zaujímavých príkladov priblížiť určité vysvetlenia prečo vlastne Boh bolesť dopúšťa.

Search - Hľadanie

Všetci niečo hľadajú. Čo hľadáš ty?

Asi pod takýmito heslami a otázkami sa v dňoch 17. až 21. februára 2014 niesol misijný týždeň na univerzite v Aberystwyth vo Walese. Dobre čítate, týždeň...

Týždeň príležitosti otvorene, verejne a spoločne hľadať odpovede na kľúčové otázky pre život a to všetko na univerzite. Napríklad:
Pondelok: 13:00, Máme zmyslel bez Boha? 19:00, Existuje Ježiš?
Utorok: 13:00, Je viera racionálna? 19:00, Čo Ježiš ponúka?
Streda: 13:00 Je iba jedná cesta k Bohu? 19:00, Kto bol Ježiš?
Štvrtok: 13:00, Dovoľuje Boh utrpenie? 19:00, Prečo musel Ježiš zomrieť?
Piatok: 13:00, Prečo by Boh posielal ľudí do pekla? 19:00, Vstal Ježiš z mŕtvych?

Priamymi svedkami a pomocníkmi pri organizácii, boli aj naši slovenskí študenti, Táňa, Betka a Erik.

TeoTest - Si Teo alebo Ateo?

Evanjelizácia predstavuje posolstvo evanjelia, ktoré niekto podáva ďalším. Existuje množstvo spôsobov, ako šíriť evanjelium. V rámci VBH sme dostali príležitosť môcť na to používať TeoTest.

Čo je to, a ako ho použiť, sa dozviete na školeniach, ktoré špeciálne na to pripravujeme. Pre vaše povzbudenie k účasti, dovoľte nám TeoTest priblížiť.

Správy zo zimného tréningu vedúcich a aktívnych členov skupiniek VBH

"Život prinášajúce slovo"

Jeden perfektný predĺžený víkend 13.- 16. 2. 2014, strávený v Božej prítomnosti, plný chvál, Božieho slova a modlitieb. Čo iné to môže byť, ako školenie VBH vo Važci?

Už na prvý pohľad pôsobila chatka, kde sme mali byť ubytovaní príjemne a útulne. No keďže výzor nemá veľký význam, znamenalo to len malé bezvýznamné plus. Dôležité bolo, čo sa nachádzalo vo vnútri. A tým teraz nemyslím zariadenie, ale samotnú náplň programu a atmosféru.

Študenti získavajú študentov pre Krista