Konferencia FEUER 2018

Otazka

1. 11.2018 : Coma Ruga. Väčšia pobrežná dedinka, ktorá sa pre našu štvorčlennú výpravu mala stať centrom diania na nasledujúce 4 dni a noci. Už pri vystupovaní z vlaku, ktorý nás dopravil z letiska v Barcelone sme sa stretli s Belgičanmi, ktorí sa mali takisto zúčastniť konferencie FEUER. Niektorých z nich som spoznal, keďže som sa s nimi videl v Poľsku na Formación toto leto

Hlavnou podstatou tejto konferencie býva vzdelávanie vedúcich vysokoškolských biblických skupiniek v oblasti prípravy evanjelizačného prejavu. Tak to bolo aj teraz, vyše 150 účastníkov z celej Európy bolo rozdelených do skupín po šiestich, siedmych a nasledujúce dni mal každý z nás úlohu v malej skupine predviesť svoj pripravený evanjelizačný “talk” s témou, ktorá nadväzovala na niektorú časť evanjelia podľa Marka. Potom nasledoval Q&A, priestor na otázky a odpovede, v ktorom ostatní členovia skupiny simulovali študentov a pýtali sa k téme. Záverom bola spätná väzba a diskusia, ktoré mali za účel vyzdvihnúť pozitíva a zdôrazniť medzery, ktoré sa ešte dajú zlepšiť. Beatka a Baška sa zúčastňovali zase semináru Seekers Bible Study (Biblické štúdium pre hľadajúcich).

Správa z konferencie - „Adoptovaný do rodiny“

28. ročník konferencie VBH niesol názov „Adoptovaný do rodiny“ a môžem teda skonštatovať, že sme sa mali naozaj rodinne. Prevažnú časť účastníkov tvorili študenti z rôznych skupiniek, ktorí zdieľali svoju túžbu prinášať evanjelium medzi študentov. Pre mňa bolo veľmi povzbudzujúce a zároveň inšpirujúce počúvať všetky tie nápady a eventy, ktoré zorganizovali a vidieť v tom Božie vedenie a Jeho priazeň. Samozrejme nechýbali ani absolventi, ktorým som sa ja, už ako absolvent osobitne tešila.

Je veľmi vzácne vidieť, ako si absolventi a študenti odovzdávajú svoje skúsenosti v tejto službe a zároveň sa spolu modlia a žehnajú si aby sa tá Dobrá správa rozšírila medzi študentov.

Konferencia sa tento rok konala v dňoch 6.-9. Septembra 2018 v nádhernom prostredí Kresťanského centra BEREA v dedinke Modra neďaleko Bratislavy. Hlavným rečníkom tohto roku bol Ervin Mittelmann, kazateľ a zakladateľ zboru Mozaika Cirkvi bratskej v Košiciach, ktorý s nami zdieľal jeho vášeň pre misiu a priblížil tému cirkvi. Spolu sme prechádzali otázkami ako - čo je to cirkev, ako by mala vyzerať, čo by mala robiť, ako do nej môžeme vstúpiť ale aj to, ako môže (a mala by) cirkev fungovať ako rodina.

Adoptovaný do rodiny - Konferencia VBH 2018

„Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo.” Gal 4:4-5

Boh je náš dobrý Otec, ktorý poslal Ježiša aby zomrel za každého z nás a aby sme s Ním mali spoločenstvo. Keď si uveril Ježišovi, stal si sa Božím synom, stala si sa Božou dcérou a boli sme adoptovaní do večnej Božej rodiny. Boží plán pre jeho dieťa je, aby si patril do cirkvi – na miesto, kde slúžime a milujeme jedni druhých.

Na našej konferencii v septembri bude hlavným rečníkom Ervin Mittelmann, kazateľ spoločenstva Mozaika v Košiciach. Budeme spolu rozmýšľať o cirkvi, o tom, ako vznikla, ako do nej môžeme vstúpiť, ale napríklad aj o tom, ako v nej funguje učeníctvo. Poďme spolu zistiť viac o tom, aká je rodina, do ktorej sme boli adoptovaní a o našom mieste v nej!

Konferencia sa bude konať 6. až 9. septembra 2018. Budeme veľmi radi, ak prídeš na celý čas, no zároveň rozumieme, že to nebude možné pre každého, preto sa môžeš prihlásiť aj na kratší čas, ktorý ti bude možný. Miesto konferencie je Kresťanské centrum Berea pri Modre, bližšie informácie o tomto centre nájdeš na stránke www.berea.sk.

Súčasť konferencie je dobrovoľný pôst, ktorý je plánovaný na sobotu. Pôst je čas bez jedla (alebo bez niečoho iného, čo je pre nás dôležité), ktorý strávime hľadaním Boha. Obetujeme niečo dobré, aby sme ukázali, že Boh je pre nás ešte dôležitejší. Máme túžbu stretnúť Ježiša, vierou ho počuť, chváliť Ho, vyvýšiť nad naším životom a nad službou VBH. Prihlásiť sa môžete na PRIHLÁŠKOVÝ FROMULÁR . Informácie o cenách sú v prihláške. (Ak by si mal z akéhokoľvek dôvodu problém poplatok zaplatiť, kontaktuj nás, budeme sa snažiť pomôcť.)

Prednáška - Toto je Boh ?!

Večer svedectiev - Môj príbeh
Pred príchodom Paynovcov sme sa spolu v Prešove modlili, za to aby sa slová Petra mohli dotýkať študentov. Taktiež sme sa modlili za praktické veci, ako je miestnosť, pomoc študentov pri príprave, či za zúčastňovanie sa študentov v evanjelizácii. Mojou najobľúbenejšou časťou bolo samotné pozývanie študentov. Vo dvojiciach, alebo v trojiciach sme klopali na dvere študentov na internáte. Na začiatku, som mala pred tým rešpekt a malý strach z odmietnutia, a tiež z toho čo si o mne pomyslia študenti, ktorí ma poznajú, napríklad moje spolubývajúce. Ale len čo prišla ďalšia členka prešovskej skupinky, potešila som sa že ju vidím. Po chvíli keď sme sa išli modliť za pozývanie mi povedala: „Silvi, ja sa na to vôbec necítim“. V tej chvíli som pocítila ešte silnejšiu radosť z toho, že ideme. Objala som ju. Išli sme a bolo to úžasné.

Vznik vesmíru: náhoda alebo zámer?

Prvý marcový pondelok sa v Košiciach konala prednáška kanadského doktora filozofie, Petra Payna. Téma, Vznik vesmíru - náhoda alebo zámer, bola veľmi zaujímavá, a to nie len pre študentov fyziky. Veď nad tým, ako vznikol vesmír som sa aj ja veľakrát zamýšľala, a to mám od fyziky veľmi ďaleko. Niekoľko dní pred udalosťou sme pozývali študentov na internáte aj na fakultách univerzít. Ponúkli sme im koláčik a pozvanie na prednášku. Ohlasy boli vo veľa prípadoch veľmi pozitívne, čo sme možno ani nečakali. Niektorí študenti, ktorí ešte dovtedy nepočuli o VBH, preukázali ozajstný záujem. Vnímam, že aj cez to je vidieť Božiu prácu na internáte a v priestore univerzít, a hlavne v srdciach študentov.

Svedectvá zo zimného tréningu Reštart vo Važci

Vazec 2018Keď ma Timo zavolal na Reštart do Važca, ktorý bol organizovaný VBHčkom, moje prvé pocity boli zmiešané. Nechcelo sa mi tam ísť a ani som tam nikoho okrem Tima nepoznal. V pláne najprv bolo, že tam máme ísť zo žilinskej skupinky traja, ale nakoniec som zistil, že tam ide len Timo, tak som sa rozhodol ísť s ním. Prvý deň, keď sme tam prišli, cítil som sa medzi všetkými ako cudzí človek. Na druhý deň ráno mi Pán pomohol, aby si uvedomil, že tam vôbec nie som cudzí, ale že všetci sú mojimi bratmi a sestrami, a tak som sa nemusel cítiť neprijatý, naopak, cítil som, akoby sme boli všetci jedna veľká rodina.

AKO BOLO NA KONFERENCII EXTRÉMNE NASLEDOVANIE?

27. konferencia VBH sa uskutočnila v dňoch 16. – 17. septembra vo Veľkom Slavkove. V priestoroch Medzinárodného Evanjelického Mládežníckeho Centra (MEMC) Ichthys pre nás Pán Boh pripravil dva požehnané dni naplnené modlitbami, štúdiom Božieho Slova, chválami a osobnými svedectvami. Veľkým Božím darom bolo aj vzájomne prežívané spoločenstvo. Počas konferencie sme premýšľali nad vážnymi slovami Pána Ježiša, ktoré vyriekol niekoľko dní pred svojou smrťou  na kríži: „Kto miluje svoj život, stratí ho a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.“ (Ján 12, 25).
Program začal v sobotu ráno spoločnými modlitbami a chválami.

Môj Reštart vo Važci

Na svete je sedem miliárd ľudí. Každý jeden človek túži po láske, chce milovať, ale ešte viac, chce byť milovaný. Touto túžbou sa potvrdzuje, že všetci na svete sme si kvôli túžbe po láske rovní a taktiež rovní v slabostiach. V čase, keď sa dostávame na svoje životné dno zisťujeme, že nás nevie pochopiť ani ten najlepší kamarát. Stáva sa, že hľadáme pochopenie a pomoc inde. Našimi kamarátmi sú svetské veci,alkohol, cigarety, drogy, priateľ s výhodami... No neprinášajú títo „kamoši“ešte viacej prázdna do nášho vnútra a neubližujú nám ešte viac?